World
  >  
Germany
  >   City-Bahn Chemnitz GmbH   >   BR 690