World
  >  
Czech Republic
  >   Československé státní dráhy