World   >   Statens Järnvägar   >   X55 "X3000"   >   Number -1