World   >   Nederlandse Spoorwegen   >   NS 4200 "Koploper"