World   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 30   >   Number -1