World   >   Bălgarski Dăržavni Železnici   >   BDŽ 10   >   Number 24